donderdag 10 augustus 2017

Restauratie Oranjerie Landgoed Te Werve


In dit najaar wordt gestart met de restauratie van de Oranjerie op Landgoed Te Werve. Het doel is de karakteristieke oranjerie die beeldbepalend is voor het totale landgoed in ere te herstellen.

Korte omschrijving Oranjerie

De oranjerie maakt deel uit van buitenplaats Te Werve. De op rechthoekige grondslag gebouwde bakstenen oranjerie dateert uit het midden van de 18e eeuw met een 19de-eeuws aanzien. In de verkoopakte uit 1807 wordt de oranjerie genoemd. Het pand bestaat uit één bouwlaag onder een met Oud-Hollandse pannen gedekt zadeldak.
De voorgevel is voorzien van een steekkapje in het midden waarin een halfrond venster en daaronder grote vensterpartijen. De noord- en westgevel zijn blind uitgevoerd met tegen de westgevel de diagonaal gemetselde schoorsteen. In de top van de oostgevel is een luik met dubbele paneeldeuren en met ijzeren sluiting/beslag aangebracht.
 
De Oranjerie komt al voor op de tekening “Panorama op Rijswijk” van Jan de Beyer in 1750. Het panorama, gezien vanaf de Lange kleiweg, omvat van links naar rechts de buitenplaatsen tussen Ockenburg en buitenplaats Pasgeld. Op een uitvergroting van een gedeelte daarvan zijn de gebouwen van Te Werve te herkennen, waaronder de Oranjerie.

De Oranjerie is aangemerkt als Rijksmonument.

Restauratie portierswoning Landgoed Te Werve

Rijswijk, 29 mei 2017

Na een succesvolle restauratie van de poortbrug is afgelopen jaar de monumentale portierswoning gerestaureerd.

De portierswoning staat aan het begin van de oprijlaan van Landgoed Te Werve en is aan de begin van de 20e eeuw gebouwd in historische stijl. Dit Rijksmonument is beeldbepalend bij de entree van het landgoed en een belangrijk onderdeel van deze buitenplaats. Het op rechthoekige grondslag opgetrokken witgepleisterde pand bestaat uit één bouwlaag onder een rieten wolfdak met bakstenen nokvorst. De gevels zijn voorzien van kruis- en kloostervensters en luiken met een rondboog tracering in het bovenlicht. Het vervallen pand is weer helemaal in zijn originele staat teruggebracht en alle latere detonerende details zijn verwijderd. De pleisterlaag is onder andere vervangen en de rieten kap is vernieuwd. De portierswoning is weer een beeldbepalend pareltje bij de entree van het landgoed.

Herstel historische Tuin- en Parkaanleg Landgoed Te Werve


Rijswijk, 29 mei 2017

Te Werve is een oud landgoed van 26 hectare dat tegenwoordig grotendeels ligt ingesloten tussen de stedelijke bebouwing van Den Haag en Rijswijk. Uit oude documenten blijkt dat er reeds in 1262 een zekere Floris van de Werve leefde. In 1448 kreeg Jan Ruychrok het Huys Te Werve met een stuk grond te leen van De Graaf van Holland. Onder zijn beheer ontstond het landhuis en het landgoed. Omstreeks 1810 werd het oude Landgoed heringericht van de Franse- naar de Engelse landschapsstijl. Uitgangspunt van deze stijl was dat alles er zo natuurlijk mogelijk uit moest zien met onder andere slingerende beken en paden.

De historische tuin- en parkaanleg is onderdeel van het Rijksmonument van Landgoed Te Werve en een belangrijk onderdeel van de Zuid-Hollandse landgoederen zone. De Tuin- en parkaanleg is goed onderhouden echter was door het uitgroeien van de beplanting en toevoeging van beplanting uit de eind 20e eeuw de historische parkstructuur aan het vervagen. In het toenmalige ontwerp zijn bijvoorbeeld diverse zichtlijnen bedacht die totaal verdwenen waren door overwoekerd groen. Het Landgoed ligt er nu weer prachtig bij en vele bezoekers kunnen weer genieten van deze tuinhistorische plek.

maandag 30 maart 2015

Lente op Te Werve

Gewone sneeuwklokjes (Galanthus nivalis)
 
Sterhyacint (Scilla spec.)
 
Lenteklokje (Leucojum vernum)
 
Lenteklokjes (Leucojum vernum)
 
Boerenkrokussen (Crocus tommasinianus)
 
Bosanemoon (Anemone nemorosa) 

Bostulp (Tulipa sylvestris)
 
Daslook (Allium ursinum)
 
Slanke sleutelbloem (Primula elatior)
 
Kievitsbloem (Fritillaria meleagris)


Foto's: Rob Mostert
 
 

zaterdag 18 oktober 2014

Politiek-groene belangstelling


Zaterdag 11 oktober jl gaven Myra Meijering en Marjo Hess op verzoek van GroenLinks Rijswijk een rondleiding voor  leden en niet-leden. Ruim twintig deelnemers lieten zich de bijzondere aspecten van het landgoed vertellen en deden zelf enthousiast mee in het ontdekken van allerlei schoonheid:
 

de gingko boom, de zaaddozenvan de Anna Paulownaboom,
een verborgen schat aan aardsterren. Niet velen zullen weten dat er zo’n 700 paddenstoelen zijn geinventariseerd in Te Werve! Natuurlijk ging het ook over het beheer en het behoud van het landgoed, een beheer waarin vrijwilligers een voorname rol spelen.  Een landgoed dat langs de Put in het voorjaar orchideeën  en kievitsbloemen laat zien, terwijl dat zelfde seizoen elders in het gebied de zeldzame Paarse schubwortel te bewonderen is.
 

De gemeente heeft in 2008 een onderzoek laten doen naar de condities voor verschillende vleermuissoorten in de landgoederenzone waar Te Werve deel van uitmaakt.  De  holtedichtheid in Te Werve bleek van de landgoederenzone het grootst; hoe het er nu exact voorstaat met de vleermuizen op dit moment in Te Werve, is onbekend.


De deelnemers bleken zeker niet allen bekend met de Stichting Vrienden van Te Werve en de mogelijkheid om donateur te worden en daarmee toegang tot Te Werve te krijgen. Dus was het naast aandacht voor de natuur een mooie gelegenheid die stichting meer bekendheid te geven. Het laatste stuk van de wandeling, door het Luk van de wandeling, door het l. aantje van Kort, liet een geanimeerd gesprek zien tussen gidsen en deelnemers: een gesprek dat wellicht later hopelijk nog verder binnen de gemeente(politiek) wordt voortgezet.

 
Marjo Hess