woensdag 23 februari 2022

 

GEBIEDSVERBOD VOOR CORRIE, DUDLEY, EUNICE EN 

FRANKLIN

“Wij verwachten dat alle bezoekers (de) huisregels respecteren. Alleen dan kan het landgoed open blijven voor haar donateurs. Bezoekers die zich niet houden aan de huisregels wordt de toegang ontzegd. Bij herhaaldelijk negeren van deze huisregels heeft het bestuur van de stichting het recht om het donateurschap te beëindigen”. Zo staat het in de huisregels van de Stichting Vrienden van Landgoed Te Werve. Het gebeurt zelden of nooit dat het zo ver komt, maar nu is de maat vol: Corrie, Dudley, Eunice en Franklin is de toegang tot het terrein voorgoed ontzegd.

U weet vast en zeker wel wie we bedoelen: de vier recente stormen die tussen 31 januari en 20 februari over het land raasden en ook neerstreken op ons landgoed.

Daarbij vielen slachtoffers: beuken en eiken van respectabele leeftijd. Maar ook die bijzonder mooie Anna Paulownaboom die pal naast het terras voor het landhuis stond. U weet wel, die boom die al in april en mei zijn prachtige blauw-roze gekleurde bloemen toonde, met gele strepen aan de binnenkant. Opvallend ruikend. Aan het eind van de zomer en het begin van de herfst kreeg ie van die bruine doosjes waarin de gevleugelde zaden lagen opgeborgen. Een opmerkelijke boom, genoemd naar “onze Anna Paulowna”, de vrouw van koning Willem II.

Stormen komen veel vaker voor en het is zeker niet voor het eerst dat op Te Werve bomen plat gaan. Soms omdat ze uit de grond worden gerukt, vaker nog omdat ze – bij ziekte of hoge ouderdom – op tijd door onze zaagploeg worden omgelegd om te voorkomen dat ze gevaar of schade zouden kunnen opleveren. In het laatste geval worden ze door de zaagploeg bij hun val keurig in de gewenste richting geleid; een precisiewerk dat vakmanschap verraadt. Zo is bijvoorbeeld de boom naast de Duiventoren op tijd verwijderd en tot planken verzaagd. Dat is natuurlijk anders bij de recente stormen. Aan de foto’s kunt u zien dat ze argeloos zijn neergekwakt. De dagen direct nadat de storm was afgezwakt is een ploeg vrijwilligers aan de slag te gaan om de boel weer op de rails te krijgen.

 


Moeten we vrezen dat we vaker zulke stormen krijgen nu het klimaat onmiskenbaar verandert? Daar lijkt het niet direct op. Het KNMI geeft in haar Klimaatsignaal ’21 van 25 oktober 2021 aan welke veranderingen we kunnen verwachten. Ze kunnen we rekenen op een stijging van de zeespiegel, op extreme zomerbuien, kans op valwinden, droogte in lente en zomer. De rivieren in ons land zullen vaker last hebben van laagwater in de zomer en hoogwater in de winter. Maar wat het aantal stormen op de Noordzee betreft melden de deskundigen van het weerinstituut dat geen sprake is van een toename. Evenmin kan een toename van de windsterkte worden vastgesteld.

Tja, een beter onderbouwd beeld van het weer in de komende jaren hebben we niet. We moeten er dus van uitgaan dat Corrie, Dudley, Eunice en Franklin toevallige passanten zijn geweest. Helemaal gerust zijn we er niet op. Daarom is het goed dat ze een gebiedsverbod hebben gekregen!

MvL 8-02-2022

Geen opmerkingen:

Een reactie posten