maandag 31 augustus 2020

 

BRAMEN, BRANDNETELS, BERENKLAUW EN DE MAXIMUMSNELHEID

Bezoekers van het terrein is het de afgelopen weken zeker opgevallen: een explosie van brandnetels en een veld vol witte schermen van de berenklauw. Elders sluipen onder, boven en achter al wat groeit en bloeit de lange uitlopers van de bramen om alles met een stekelig netwerk te omhullen.

Bramen, brandnetels en berenklauw: zie hier hoe het stikstofprobleem zich ook op Te Werve laat voelen. Alle drie plantensoorten hunkeren naar stikstof, hun voedingsbron bij uitstek. Met man en macht zijn we nu bezig om ze te verwijderen. Zodat andere plantensoorten ook een kans krijgen om te groeien en te bloeien.

Hoe zit dat nu met stikstof? En wat hebben bramen, brandnetels en berenklauw te maken met de maximumsnelheid van 100 km/uur?

Stikstof: noodzakelijk én schadelijk

Stikstof is een veel voorkomende stof. Het zit in de lucht en niet zo weinig ook: 80% van de lucht die we inademen is stikstof.  Daar zit niet het probleem. Stikstof (N2) is op zich een onschadelijk gas.

Het probleem ligt bij verbindingen van stikstof. Zoals NOx , de stikstof-zuurstofverbinding die volop voorkomt in de uitlaatgassen van het verkeer en in de uitstoot van fabrieken.

NH3 is een andere verbinding van stikstof: ammoniak. Dat zit in de mest en de urine van onze miljoenen koeien en varkens. Die gassen vermengen zich in de lucht met andere deeltjes en vormen zo fijnstof. Dat slaat neer in een ruime omtrek. Deels op water, deels op de bodem, zoals op Te Werve. En daar weten de bramen, brandnetels en de berenklauw wel raad mee.  Natuurlijk waait een groot deel van dit fijnstof het land uit, maar aan de andere kant waait buitenlands fijnstof hier naar binnen. “Van de stikstof die wél in Nederland neerslaat ….komt 46% van de Nederlandse landbouw, 32% uit het buitenland en 6% van het Nederlandse wegverkeer” zo meldt Milieucentraal op grond van RIVM-cijfers.


Geen reden voor trots….

Als we ons land vergelijken met de rest van Europa komen we er niet best af: Nederland stoot, zo citeren we Milieucentraal: “ongeveer 4 keer zo veel uit als het EU-gemiddelde…... Op de kaart van het KNMI/Tropomi zie je de hoeveelheid NO2 in de lucht in Nederland en in de rest van Europa. Dit kun je zien in de afbeelding van het RIVM”:

Zoals zo vaak: te veel is verkeerd.

Stikstof is een noodzakelijke voedingsstof voor planten. Maar te veel is schadelijk. Door het teveel woekeren sommige planten (bramen, brandnetels, berenklauw, maar ook gras), terwijl andere soorten verstikken. En dat leidt weer tot een gevoelig verlies aan insecten- en vlindersoorten. De stikstof die in het water komt zorgt met de fosfaten voor stevige algengroei: slecht voor vissen en zwemmers.

Te veel stikstof is ook voor mensen erg ongezond; het vergroot de kans op problemen met de luchtwegen, op astma, hart- en vaatziekten.

Wat doe je eraan?

Zorgen voor minder uitstoot! Het kan niemand zijn ontgaan dat stikstof als maatschappelijk probleem in het midden van de belangstelling staat. Eén van de maatregelen om minder stikstof uit te stoten is het verlagen van de maximumsnelheid tot 100 km/uur. En de discussie over eiwit in veevoer is u ongetwijfeld bekend.

Op Te Werve leidt de hoge stikstofdepositie tot noeste arbeid: het wegtrekken van de bramen en de brandnetels; een prikkelende bezigheid kunnen we u verzekeren!

En bij de gewone bereklauw (de giftige reuzenberenklauw verwijderen we al veel eerder) halen we de bloemen eruit, zodat de zaden niet vrijkomen. Zo hopen we de gevolgen van het stikstofprobleem een ietsepietsie te verminderen.

MvL 25-8-2020

Bron: www.milieucentraal.nl

 

Geen opmerkingen:

Een reactie posten