donderdag 10 augustus 2017

Herstel historische Tuin- en Parkaanleg Landgoed Te Werve


Rijswijk, 29 mei 2017

Te Werve is een oud landgoed van 26 hectare dat tegenwoordig grotendeels ligt ingesloten tussen de stedelijke bebouwing van Den Haag en Rijswijk. Uit oude documenten blijkt dat er reeds in 1262 een zekere Floris van de Werve leefde. In 1448 kreeg Jan Ruychrok het Huys Te Werve met een stuk grond te leen van De Graaf van Holland. Onder zijn beheer ontstond het landhuis en het landgoed. Omstreeks 1810 werd het oude Landgoed heringericht van de Franse- naar de Engelse landschapsstijl. Uitgangspunt van deze stijl was dat alles er zo natuurlijk mogelijk uit moest zien met onder andere slingerende beken en paden.

De historische tuin- en parkaanleg is onderdeel van het Rijksmonument van Landgoed Te Werve en een belangrijk onderdeel van de Zuid-Hollandse landgoederen zone. De Tuin- en parkaanleg is goed onderhouden echter was door het uitgroeien van de beplanting en toevoeging van beplanting uit de eind 20e eeuw de historische parkstructuur aan het vervagen. In het toenmalige ontwerp zijn bijvoorbeeld diverse zichtlijnen bedacht die totaal verdwenen waren door overwoekerd groen. Het Landgoed ligt er nu weer prachtig bij en vele bezoekers kunnen weer genieten van deze tuinhistorische plek.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten